Bienvenido

 a la Web de

Juan García Dolz


EA3EDK
El cuarto de las chispas
La biblioteca
El correo 


© JGD 1999 - 2007

 Vacances en Pau 

   Coloniès d´infants saharauís. Estiu 2006
 
El projecte de Vacances en Pau, organizat per la Delegació del Front Polisari a Catalunya, és un simbol de solitaritat 
amb els nens saharauís i un clam per la la pau, contra la injusticia i la guerra.