Bienvenido a la Biblioteca

Vacances en Pau 

   Coloniès d´infants saharauís. Estiu 2006
 
El projecte de Vacances en Pau, organizat per la Delegació del Front Polisari a Catalunya, és un simbol de solitaritat 
amb els nens saharauís i un clam per la la pau, contra la injusticia i la guerra.